Claudia Bouwens

Programmaleider kennisoverdracht & stimulering Lente-akkoord ZEN/ NEPROM

Claudia Bouwens is sinds 2008 in dienst bij NEPROM en namens NEPROM, NVB, Aedes en Bouwend Nederland programmaleider kennisoverdracht en stimulering binnen het Lente-akkoord. 

Dick van Ginkel

Technische Innovatie Manager TBI WOONlab 

Dick van Ginkel is technisch innovatiemanager bij TBI WOONlab. Hij is dagelijks bezig met het integraal toekomstbestendig maken van de woningbouw in Nederland. Hierbij gebruikmakende van een mix van high tech en low tech oplossingen nieuwe producten/concepten binnen de bouwsector introduceren. De grootste uitdaging is alles behapbaar, betaalbaar en echt planetproof op de markt te zetten voor de eindgebruikers. 

Marco Kranenburg

Bedrijfsleider afdeling Kwaliteit & Service ERA Contour

Marco Kranenburg is 14 jaar werkzaam bij EraContour. De laatste acht jaar heeft hij de afdeling kwaliteit en service onder zijn verantwoording. Zijn achtergrond is divers; hij is zowel energiekundig als bouwkundig opgeleid. Binnen EraContour is Marco naast verantwoordelijk voor zijn afdeling, ook veel betrokken bij energiekundige vraagstukken. Sinds de opkomst van de Wet kwaliteitsborging is hij bezig met de implementatie van deze nieuwe structuur en de impact op het bedrijf.  

Ieke Kuijpers - van Gaalen

Directeur en adviseur bouwfysica DGMR

Ieke Kuijpers - van Gaalen is sinds 1999 werkzaam bij DGMR Raadgevende Adviseurs. Als adviseur is zij gespecialiseerd in energiezuinig en duurzaam bouwen. Ze is rapporteur en lid van de normcommissie energieprestatie en in die hoedanigheid heeft zij meegewerkt aan de ontwikkeling van de energieprestatienormen en aanverwante instrumenten.

Cees Leenaerts

Senior adviseur Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen

Sinds zijn opleiding aan de TU te Eindhoven adviseert Cees Leenaerts als bouwfysicus al bijna 40 jaar over energie en binnenklimaat in gebouwen. De laatste 20 jaar doet hij dat als senior adviseur en onderzoeker bij Stichting W/E adviseurs. Voor RVO deed hij onderzoek naar de bruikbaarheid van de ‘TOjuli-indicator’ als criterium voor zomercomfort in het kader van de nieuwe BENG regelgeving. 

Jos de Vries

Adviseur Energie en Duurzaamheid BPD 

Jos de Vries is energie en duurzaamheidsadviseur van BPD ontwikkeling. Al bijna 12 jaar geeft hij zijn collega's advies over de keuze die ze (kunnen) maken in dit domein. Voor zowel de woning als het woongebied. De ervaringen die bijvoorbeeld in regio Zuid worden opgedaan, brengt hij in bij projecten in de randstad, en vice versa. Ook vertegenwoordigt hij de branche vaak bij klankbordsessies in aanloop naar wetswijzigingen zoals BENG.

Harm Valk

Partner en senior adviseur energie & duurzaamheid Nieman Raadgevend Ingenieurs

Harm Valk werkt sinds 1997 bij de Nieman Groep, waarbij hij 'kwaliteit' en 'integraliteit' centraal stelt, met een open oog voor het realiteitsgehalte en het belang van de eindgebruiker. Daarnaast is hij voorzitter van de Projectgroep NTA 8800 en de norm (sub) commissie Energiepresentatie van Gebouwen van NEN en lid van de normcommissie Klimaatbeheersing in gebouwen.