09.00 - 09.30                                            

Inlog staat open

09.30 - 09.35

Welkom en opening 

  Thomas van Belzen - verslaggever Cobouw
Dagvoorzitter

 

Stelsel

09.35 - 10.05

Stand van zaken rondom energietransitie in de bouw en de rol van BENG

 

Harm Valk
Nieman Raadgevende Ingenieurs

Harm Valk geeft de laatste stand van zaken omtrent (bijna) energieneutraal bouwen. Hij legt uit wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen normen en certificeringen als BENG, EPV, NOM, ZEN, EPC, ect en onderscheidt zin van onzin in de interpretatie en hantering hiervan door de verschillende stakeholders.

10.05 - 10.10

Pauze

10.10 - 10.30

BENG in de utiliteitsbouw

 

Ieke Kuijpers - van Gaalen
DGMR

  • Met welke verschillende bouwkundige en installatietechnische maatregelen aan de BENG eisen kan voldoen worden
  • Hoe wordt het bouwkundig ontwerp geoptimaliseerd om zo goed mogelijk aan te sluiten aan de nieuwe BENG eisen
  • Hoe zijn de eisen voor utiliteitsbouw opgebouwd en waarom zijn die verschillend voor verschillende gebruiksfuncties

10.30 - 10.35

Pauze

10.35 - 10.55

Temperatuuroverschrijdingseis (TO-juli) in nieuwe woningen in relatie tot de voorgenomen BENG-eisen

 

Cees Leenaerts 
W/E Adviseurs

Oververhitting in hete zomers is een risico van goed geïsoleerde woningen. Daarom is BENG uitgebreid met een temperatuursoverschrijdingseis (TOjuli). Cees Leenaerts maakt inzichtelijk wat de invloed is van specifieke maatregelen op de temperatuuroverschrijding.

 

Praktijk

11.00 - 11.20

Woonbeleving ZEN-woningen

 

Claudia Bouwens 
Lente-akkoord

Claudia Bouwens presenteert de uitkomsten en leerpunten uit het bewonersonderzoek naar woonbeleving in ZEN-woningen.

11.20 - 11.25

Pauze

11.25 - 11.45

Energietransitie in 'the big picture'

 

Marco Kranenburg
Bedrijfsleider afdeling Kwaliteit & Service ERA Contour

Hoe past bijna energieneutraal bouwen in het grotere geheel van wet- & regelgeving. Is de Wet kwaliteitsborging complementair aan de BENG normering? Hoe toets je straks je belofte? Wat is de impact van de wet- & regelgeving op de geboden opties.

11.45 - 11.50

Pauze

11.50-12.20

Een terugblik naar de toekomst - Thomas van Belzen gaat met Jos de Vries (BDP) en Dick van Ginkel (TBI WOONlab) in gesprek over hoe zij de energietransitie in de bouw tot nu toe in de praktijk hebben ervaren en wat zij verwachten vanaf 1 januari 2021. 

12.20-12.30

Afsluiten

   

Koop hier je ticket